EFOP-3.3.7-17-2017-00061

Kedvezményezett neve: 

Szerencsi Szakképzési Centrum
 
Projekt címe:
Neves névtelenek
 
Projekt azonosítószám:

EFOP-3.3.7-17-2017-00061


Tamogatás összege : 71 130 144 Ft
A támogatás mértéke : 100 %
 
A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2017.11.01.
A Projekt fizikai befejezésének napja: 2019.11.01.
 

Projekt bemutatása

EFOP-3.3.7-17 projektünk az informális és nem formális tanulási lehetőségek új módszertanának kidolgozását, bevezetését tűzte ki célul. A projekt megvalósulásának ideális színhelye volt városunk, amely jelentős történelmi tradíciókkal rendelkezik.

A projekt célja olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása volt, amelyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit.

A projektben megvalósítani kívánt programok pedagógusok és szakemberek bevonásával olyan módon kerültek összeállításra, hogy minden érintett korosztály számára biztosították a megfelelő kulturális, ismeretterjesztő tartalommal rendelkező foglalkoztatási formákat. A saját élményeken keresztül történő tanulás hozzájárult a tanultak mélyebb megértéséhez, elsajátításához, a tanuláshoz történő pozitív érzelmi viszonyulás kialakításához a diákok részéről.

Fontosnak tekintettük akkor és most is a nem formális tanulási módszerek népszerűsítését, az önálló ismeretszerzési gyakorlat elsajátítását. A projekt módszere hozzájárult a tanulók együttműködési kompetenciájának fejlesztéséhez, a toleráns attitűd kialakításához.

A projekt megvalósításával az volt a célunk, hogy a diákjaink:

 • sajátítsák el az információ gyűjtés lépéseit,
 • legyenek képesek az általuk gyűjtött információkból adatbázist összeállítani,
 • az általuk gyűjtött információkat legyenek képesek tematikusan feldolgozni, és
 • az általuk létrehozott szellemi termékeket legyenek képesek megfelelő formában nyilvánosságra hozni (pl. helytörténeti kiadvány, honlap, előadás).

A projekt megvalósítása során különös figyelmet fordítottunk a bevont gyermekek megszólításának és foglalkoztatásának módjára, elkülönített cselekvési tervet határoztunk meg, amelyet alkalmaztunk a különböző korosztályú résztvevők esetében. A programok összeállításakor figyelembe vettük a gyermekek életkori sajátosságait, különös tekintettel az egyedfejlődés szakaszaira és az életút különböző periódusaira. Ezek figyelembevétele mellett meghatároztuk azokat a foglalkoztatási formákat, melyek biztosították, hogy a különböző kulturális, ismeretterjesztő, fejlesztő jelleggel bíró tartalmak a gyermekek számára megfelelő módon kerülhessenek átadásra.

A projekt megvalósítása után egyértelműen megmutatkozik, hogy melyik megvalósított tevékenység segítségével sikerült a legjelentősebb változást elérnünk a célcsoportot illetően, illetve felmérhető vált, hogy milyen további programok vonatkozásában mutatkozik igény a lakosság és az oktatási-nevelési intézmények részéről.

A fejlesztés megvalósítása nem csak a célcsoport szükségleteinek kielégítéséhez, formálásához, felkészítéséhez járultak hozzá, hanem az intézmény innovációs törekvéseit, munkáját is nagyban elősegítették. A megvalósuló fejlesztés által olyan új munkafolyamatok, metódusok, stratégiák jöttek létre és kerültek alkalmazásra, melyek ma is elősegítik az intézmény tanulóinak fejlesztésére alkalmazott akciótervek tartalmi, gyakorlati elemeinek megújulását. A projekt ezáltal nem csak az intézményekben tanuló diákok, hanem a résztvevő pedagógusok, vezetők fejlesztéséhez is hozzájárult, mely a kapcsolódó munkafolyamatok szakszerűbb, modernebb és eddigieknél megfelelőbb ellátását eredményezi napjainkban is.

 

A megvalósult tevékenységek között szerepel:

 • Módszertani fejlesztés
 • A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése
 • Pedagógusok felkészítése az informális tanulás – elsősorban az állandó tematika – működtetésére és igénybevételére
 • A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése
 • Innovációs műhelyek kialakítása, élménypedagógia
 • Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása
 • Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése
 • A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében

 

Tovább az EFOP-3.3.7-17-2017-00061 aloldalra...