Díjazott diákunk Budapesten a Magyar Kultúra Napján

1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.

A Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése és a magyar fiatalok tehetségének kibontakoztatása.

A pályázatkiírók a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken, Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében élő magyar középiskolásokat és a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat szólították meg, hogy dolgozataikkal, tanulmányaikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének megszilárdításához és terjesztéséhez.

 

Mitró Veronika 11/B osztályos tanuló is ennek szellemében készítette el tanulmányát „Az összetartozás tudata megmaradást érlel” címmel.

Diákunk kifejtette: az összetartozás tudata nélkül a nép csak tömeg, az ember csak nádszál a világban, a nemzet a kéve, mely a szálat összetartja, hogy azok egymást erősítsék.

A magyar nemzeti összetartozásunk alapja a keresztény szellemi gyökereink és hitünk, magyar nyelvünk és kultúránk, történelmünk, hagyományaink. A magyarságnak végig kellett és kell járnia, át- és meg kell élnie: az egymásra-találást nemzeten és nemzetrészeken belül, amely által a szétszakítottság rossz érzetét felváltja az egymásra-találás öröme, az összetartozás tudata, azonosságtudatunk ereje, nemzeti létünk értelme és küldetése, megmaradásunk jövőbe vetett hite és biztonsága, közös teendőink.

 

Veronika, a Duna Palotában, a Magyarság házában január 19-én megtartott ünnepélyes eredményhirdetésen I. helyezést ért el munkájával a középiskolások kategóriájában.

Külön öröm számunkra, hogy a zsűri döntése alapján a különdíjat is ő hozhatta el!

 

Gratulálunk diákunknak és felkészítőjének, Szegedi László tanár úrnak!