Akadálymentességi nyilatkozat

 

A Szerencsi Szakképzési Centrum elkötelezett amellett, hogy a https://szerencsiszc.hu honlapot az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető nemzeti jogszabály szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://szerencsiszc.hu honlapra vonatkozik.

 

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap részben megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.) szóló rendelkezésnek. A nem akadálymentes tartalmak jegyzéke alább olvasható.

 

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes:

  1. aránytalan teher

A beágyazott képi és videós elemek, továbbá egyéb dokumentumok.
 

  1. a tartalom nem tartozik az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá

A harmadik féltől származó közvetett vagy közvetlen webes tartalmak.

 

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2020. április 5-én készült.

A nyilatkozatot legutóbb 2022. január 4-én vizsgálták felül.

 

Visszajelzés és elérhetőségek

A Szerencsi Szakképzési Centrum részére az alábbi elérhetőségeken biztosított a visszajelzés az esetleges megfelelési hiányosságokról, valamint tájékoztatás kérhető az irányelvben nem szabályozott tartalmakról és információkról:

Webes űrlap: https://szerencsiszc.hu/ugyfelszolgalat

E-mail: centrum@szerencsiszc.hu

Telefon: +36 (47) 200 123

Postafiók: 3901 Szerencs, Pf. 152.

 

A visszajelzési mechanizmuson keresztül küldött kérések feldolgozásáért felelős érintett szervezet és személy elérhetősége:

Sági Zoltán adatvédelmi tisztviselő

E-mail: adatvedelem@szerencsiszc.hu

Telefon: +36 (47) 200 123

Postafiók: 3901 Szerencs, Pf. 152.

 

Végrehajtási eljárás

Jogérvényesítési lehetőségeit az Info. törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím:1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: (+36) 1 391 1400

Web: www.naih.hu